Curriculum Vitae


Curriculum Vitae

Namn: Michael Öhgren
Född: 1959-04-08
Civilstånd: Gift
Språk: Engelska, Tyska (baskunskap)

Utbildning - gymnasienivå och högre:

Civilingenjörsexamen Väg och Vatten - Luleå Tekniska Universitet - 1984

Byggnadsingenjörsexamen - Fyraårigt tekniskt gymnasium - Balderskolan, Skellefteå - 1979

Nuvarande anställning / befattning


2016-01-01 -- WSP Sverige AB, Byggprojektering Luleå

2016-01-01 - 2018-03-31 Gruppchef Hus

Fr.o.m. 2018-04-01 -- Senior Project manager - Konstruktör på timanställning

Kurser:

AMA för konstruktörer - 2016
Uppdragsledarutbildning NCC Teknik - 2014
Kontrollansvarig enligt PBL behörighet K (kvalificerad) - certifierad av SP Sitac - 2011
Byggarbetsmiljösamordning BAS-P och BAS-U - 16 tim lärarledd utbildning hos WSP - 2011
Kvalitetsansvarig enligt PBL behörighet K (kvalificerad) - certifierad av SP Sitac - 2010
Heta Arbeten -Räddningstjänstens kurs med certifiering - 2009
BAS – Ny arbetsmiljölag - Seminarium Arbetsmiljöverket - 2009
Brandskydd - Seminarium NBC Brandkonsult - 2008
Ekonomi och redovisning - Grundkurs BL Information - 2008
Byggregler AB 04 - Seminarium - 2005
Avflyttningsbesiktning -Fastighetsägarna - 2002
Entreprenadjuridik - Grundkurs AB 92 - 2001
Miljöstatus för byggnader - J & W Inventeringsutbildning - 2001
J & W Uppdragsledarutbildning - Jacobson & Widmark - 1996, 2000
Sakkunnig skyddsrum SRG 139 - Räddningsverket (MSB) - 1995

Tidigare anställningar / befattningar
2014-08-01 -- 2015-01-09 Uppdragsledare Konstruktion, NCC Construction Sverige AB, NCC Teknik och Hållbar utveckling
2001-06-01 -- 2014-06-30 Förvaltare, Fastighetsaktiebolaget Norrporten, Luleå
2000-11-27 -- 2001-05-31 Förvaltare, Vasakronan AB, Luleå
2000 - J&W Byggprojektering Luleå - Projektansvarig konstruktör
1993 - ARNE JOHNSON Ingenjörsbyrå Luleå - Handläggande konstruktör
1991 - K-GRUPPEN Skellefteå Konstruktionsgrupp - Handläggande konstruktör
1987 - ARNE JOHNSON Ingenjörsbyrå Luleå - Handläggande konstruktör
1985 - Riksbyggen Konsult Luleå - Konstruktör

Projekt och uppdrag:
UPPDRAG SOM KONTROLLANSVARIG ENLIGT SÄRSKILD FLIK PÅ HEMSIDAN
SKYDDSRUMSPROJEKT 2019-2020
Uppdaterad lista är på gång som fort vi hinner pga arbetsbelastning....
SKYDDSRUMSPROJEKT 2018
Tor 4 Kalix Kalix Sjukhus Skolgatan 1 TB74 186 139 Region Norrbotten Ombyggnad SR 9:21 Yttrande (ingen påverkan)
Staget 8 Luleå Alcatraz Spantgatan 12 A TB74 Lejontassen Fastighets AB Om- och tillbyggnad Återställning nyregistrerat skyddsrum
Seminariet 1 Luleå Seminaret Rektorsgatan 36 NSKR 200 Avarus c/o Nåiden Bygg Ombyggnad till bostäder SR 9.21 Upprustning till godkänt skick
Seminariet 1 Luleå Seminaret Rektorsgatan 36 NSKR 190 Avarus c/o Nåiden Bygg Ombyggnad till bostäder SR 9.21 Upprustning till godkänt skick
Forellen 6 Luleå Affärshus Storgatan 44 ASKR 73 55 Fastighetsförvaltning Norr Theresa G Reparation golvbrunn SR 9:21 Byte golvbrunn och Intyg enligt SR 9:23
Torpgärdan 4:41 Boden Kontorshus Slipvägen 7 TB78 120 91 Bodens Energi AB Nytt rostfritt avlopp SR 9:21 Nytt avlopp och Intyg enligt SR 9:23
SKYDDSRUMSPROJEKT 2017
Gjutaren 1 Luleå Bostadshus Spränggatan 29 ASKR 32 24 Swebor Fastigheter Statuskontroll vid försäljning SR 9:21 Checklista statuskontroll och yttrande
Sigun 9 Boden Fristående kvarterslokal Lilla Nygatan 12 TB 78 60 45 HSB Brf Oden i Boden Statuskontroll SR 9:21 Checklista statuskontroll och yttrande
Björkskatan 1:504 Luleå Sporthall Björkskataskolan Väderleden 23-25 TB74 200 150 Luleå kommun Om- och tillbyggnad SR 9:21 Yttrande (ingen påverkan)
Älgkon 6 Jönköping Ljungarumsskolan Värnamovägen 1 NSKR 200 150 Jönköpings kommun Om- och tillbyggnad Matsal SR 5:34 Nya avloppsrör SR 9:23 Intyg
Snöbollen 1 Skellefteå Morö backe skola Höjdgatan 10 TB74 59 44 Skellefteå kommun Om- och tillbyggnad SR 9:21 Anvisningar SP4x2 och SR 9:23 Intyg
Ringaren 8 Skellefteå Kaplanskolan Skolvägen 2 TB 78 120 90 Skellefteå kommun Om- och tillbyggnad SR 9:21 Ny skyddsdörr mm 9:23 Intyg
Boden 57:8 Boden Stabsbyggnad 051 Marketenterivägen NSKR 132 99 Fortifikationsverket Ombyggnad SR 5:34 Ny fredsventilation
Tjädern 16 Luleå Frimurarlogen Skeppsbrogatan 22 NSKR 164 123 S:t Johanneslogen Ultima Thule Ombyggnad SR 9:3 Avvecklingsansökan och statusbesiktning
Kajan16 Luleå O´Learys Sportbar Sandviksgatan 26 TB74 167 125 David Nilsson Fastigheter AB Ombyggnad SR 9:21 Yttrande (ingen påverkan)
Sunderbyn 67:114 Luleå Hemängsskolan Hemängsvägen 54 TB74 200 150 Luleå kommun Om- och tillbyggnad SR 9:21 Yttrande (ingen påverkan)
Banarbetaren 13 Luleå Hyreshus Ringgatan 13 A S7 27 21 Banarbetaren i Luleå AB Ombyggnad SR 9:3 Avvecklingsansökan och statusbesiktning
Signaturen 10 Stockholm Enfamiljshus Sollerövägen 1 SR 30 25 Jan Söderström Ombyggnad SR 9:3 Avvecklingsansökan
Tor 2 Kalix Flerbostadshus Valhallavägen 67 G NSKR 100 102 HSB Brf Furuheden Kabelgenomföring SR 9:21 Yttrande och SR 9:23 Intyg
Gersen 4 Luleå Flerbostadshus Sandviksgatan 66 A ASKR 54 42 Galären i Luleå AB Totalrenovering SR 9:21 Rörgenomföring + igensättning stålplåtar
Läkaren 2 Piteå Strömbackaskolan Lasarettsvägen 2 NSKR 200 150 Piteå kommun Utredning spinningsal SR 9:21 Håltagning SP4x4 enligt T09-103:1
Mjölner 32 Luleå Corvara Föreningsgatan 5 NSKR 27 28 NP3 Fastigheter MSB underhållsbesiktning Åtgärdande av anmärkningar
Skotet 1 Luleå ABB Banvägen 11 TB74 165 124 NP3 Fastigheter MSB underhållsbesiktning Åtgärdande av anmärkningar
Skotet 1 Luleå BTC Spantgatan 20 NSKR 40 30 NP3 Fastigheter MSB underhållsbesiktning Åtgärdande av anmärkningar
Räfsan 5 Luleå Lagerhotell (Cramo 2011) Björkskataleden 106 B NSKR 55 41 Lejontassen c/o Galären Ombyggnad Renovering 2017 (tunnel med stigschakt 2011)
Kåren 13 Luleå Garage enbostadshus Kvartersmästargatan 15 TB78 60 45 Anders Simu MSB underhållsbesiktning Åtgärdande av anmärkningar
2016
UNDERHÅLLSBESIKTNINGAR av 2 skyddsrum i SKELLEFTEÅ på uppdrag av MSB
SKYDDSRUMSPROJEKT 2016
Porsön 1:405 Luleå LTU Hus A Regnbågsallén 2-4 TB 74 240 180 Akademiska Hus Ombyggnad SR 5:34 Nya avloppsrör mm Intyg SR 9:23
Mjölkudden 3:12 Luleå Sextanten Hus 6 Mjölkuddsvägen 107-111 NSKR 300 225 Lulebo AB Renovering badrum SR 5:34 Nya avloppsrör SR 9:23 Intyg
Höken 6 Skellefteå Nordvestor Strandgatan 25 NSKR 34 26 Nordvestor Fastigheter AB Rivning av byggnad SR 9:3 Avveckling + intyg
Gymnasiet 1 Skellefteå Anderstorpsskolan Gymnasievägen 5 TB 74 180 Skellefteå kommun Ombyggnad SR 9:21 Yttrande med anvisningar
Valrossen 7 Luleå Landstingshuset Robertsviksgaytan 7 NSKR 150 113 Landstingsfastigheter Ombyggnad SR 9:21 Rörgenomföring
Järnvägen 100:4 Luleå Godsterminalen Sundsbacken 10 NSKR 73 52 Jernhusen Fastigheter Rivning av byggnad SR 9:3 Avveckling + intyg
Skotet 8 Luleå Hus B hyresgäst MM Spantgatan 14 NSKR 60 44 NP3 Fastigheter Om- och tillbyggnad SR 9:21 Förstärkt utrymningsväg och luftintag
Läkaren 1 Piteå Piteå Älvdals sjukhus Lasarettsvägen 14 TB 78 120 100 Landstingsfastigheter Ombyggnad SR 9:21 Kabelgenomföring T21-104
Jägarskolan 8:5 Kiruna Bostadshus Hus A Kaserngatan 16 SR 15 120 LKAB Fastigheter AB Nybyggnad Kontroll projektering och bygg
Jägarskolan 8:5 Kiruna Bostadshus Hus B Kaserngatan 18 SR 15 120 LKAB Fastigheter AB Nybyggnad Kontroll projektering och bygg

2015
UNDERHÅLLSBESIKTNINGAR av 15 skyddsrum i LULEÅ på uppdrag av MSB
UNDERHÅLLSBESIKTNINGAR av 10 skyddsrum i KIRUNA på uppdrag av MSB

SKYDDSRUMSPROJEKT 2015
BALDER 10 SKELLEFTEÅ - Balderskolan - Anvisningar och intyg för nytt uteluftintag vid om- och tillbyggnad

TVÄTTSTUGAN 9 KIRUNA – Skyddsrumssakkunnig vid totalrenovering av flerbostadshus på Ripvägen

KONSULENTEN 6 LULEÅ - Furuparksskolan - Anvisningar för rörgenomföringar vid ombyggnad av Hus F

JÄGARSKOLAN KIRUNA Skyddsrumssakkunnig vid nybyggnad av två skyddsrum

VARGEN 4 LULEÅ Åtgärder efter besiktning av skyddsrum

FLUNDRAN 7 LULEÅ Åtgärder efter besiktning av skyddsrum

HÄGERN 3 ÄLVSBYN - Avvecklingsbesiktning av skyddsrum

HÖKEN 6 SKELLEFTEÅ - Avvecklingsbesiktning av skyddsrum

ÖRNEN 20 KALIX - Åtgärder efter besiktning av skyddsrum

BOJAN 1 HAPARANDA - Avvecklingsbesiktning av skyddsrum

ROSVIK 51:1 – Skyddsrumsakkunnig vid ombyggnad Rosviksskolan

HUMLAN 6 LULEÅ - Skyddsrumsakkunnig vid ombyggnad för NCC

STORA ÖRNEN 16 PITEÅ - Skyddsrumsakkunnig vid om- och tillbyggnad av hotell

PITHOLM 1:24 PITEÅ - Avvecklingsbesiktning av skyddsrum



KONTROLLANSVARIG ENLIGT PBL -2015
BODEN 58:22 - Nybyggnad av enfamiljshus
MÅTTSUND 8:25 - Nybyggnad av enfamiljshus

2014
UNDERHÅLLSBESIKTNINGAR av 15 skyddsrum i SKELLEFTEÅ på uppdrag av MSB
UNDERHÅLLSBESIKTNINGAR av 15 skyddsrum i LULEÅ på uppdrag av MSB
SKYDDSRUMSPROJEKT - 2014
BERGNÄSET 2:273 - BRF Flyget - Avveckling och demontering av skyddsrum
KAJAN 18 LULEÅ - Lantmannahuset - Avvecklingsansökan och besiktning
SUNDERBYN 67:592 LULEÅ - Sunderby Sjukhus BY122 - Nybyggnad patienthotell vid BY102
BERGNÄSET 2:273 LULEÅ - BRF Bostadshus - Anvisningar vid bostadsanpassning intill skyddsrum
FÄRJAN 2 HAPARANDA - Polishuset - Avvecklingsbesiktning och intyg
ÖRNÄSET 10:20 LULEÅ - Rödkallens Trygghetsboende - Anvisningar och intyg nytt avloppsrör i skyddsrum
PORSÖN 1:405 LULEÅ – Luleå Tekniska Universitet Hus A – Anvisningar vid ombyggnad
RÅTTAN 18 LULEÅ – Vetenskapens Hus (G:a Posten) – Anvisningar vid ombyggnad
TVÄTTSTUGAN 9 KIRUNA – Ombyggnad av kallställt bostadshus med befintligt skyddsrum
SVARTBYN 1:366 BODEN – Ombyggnad av förskola till bostäder i befintliga skyddsrum
STADSÖN 2:135 GAMMELSTAD – Om- och tillbyggnad (Etapp 2) av flerbostadshus med befintliga skyddsrum
NYTORGET UMEÅ – Länsstyrelsen i Västerbotten – Ombyggnad i kontorshus med befintliga skyddsrum
LÄRAREN 1 UMEÅ – Hovrätten i Övre Norrland – Ombyggnad i kontorshus med befintligt skyddsrum
ALHEM 1 SKELLEFTEÅ – Alhemsskolan – Avvecklingsbesiktning vid rivning
LEKATTEN 12 SKELLEFTEÅ – Citykompaniet – Installationsanvisningar av ny skyddsdörr i befintligt skyddsrum
KOSKULLSSKULLE 2:84 GÄLLIVARE – Enfamiljshus med skyddsrum i garage – Avvecklingsbesiktning och intyg
VÄNDSKIVAN 5 LULEÅ - Ombyggnad av industrihus med befintligt skyddsrum
IBISEN 16 LULEÅ - HSB Norr Regonkontor - Ombyggnad i kontorshus med befintligt skyddsrum
VAPENSMEDEN 5 LULEÅ - Enfamiljshus med skyddsrum - Avvecklingsbesiktning och intyg
SIKEN 7 LULEÅ - Folksamhuset - Anvisningar för installation av fettavskiljare intill skyddsrum

KONTROLLANSVARIG ENLIGT PBL - 2014
BJÖRSBYN 1:171 LULEÅ - Nybyggnad av enfamiljshus
SUNDERBYN 26:51 LULEÅ - Nybyggnad av enfamiljshus
BJÖRSBYN 1:156 LULEÅ - Nybyggnad av enfamiljshus
BENSBYN 2:107 LULEÅ - Nybyggnad av enfamiljshus
STORSEGLET 5 LULEÅ - Om- och tillbyggnad enfamiljshus
HERMELINEN 14 LULEÅ - Utbyte av personhiss i bostadshus

2013
UNDERHÅLLSBESIKTNINGAR av 10 skyddsrum i LULEÅ på uppdrag av MSB (Etapp 1 Luleå)
UNDERHÅLLSBESIKTNINGAR av 15 skyddsrum i LULEÅ på uppdrag av MSB (Etapp 2 Luleå)
UNDERHÅLLSBESIKTNINGAR av 15 skyddsrum i LULEÅ på uppdrag av MSB (Etapp 3 Luleå)
SKYDDSRUMSPROJEKT - 2013
ÖSTERMALM 6:16 LULEÅ - Trafikverket- Sakkunnigintyg vid ombyggnad i fastighet med skyddsrum
SUNDERBY SJUKHUS - Sakkunnigintyg skyddsrum vid ombyggnad BY 106 Angiolab
SVEABORG 8 SKELLEFTEÅ - Flerbostadshus - Åtgärdsprogram brand- och rökskadat skyddsrum
ALDEBARAN 16 SKELLEFTEÅ - Flerbostdshus - Sakkunnigintyg vid ombyggnad i fastighet med skyddsrum
IDUN 7 SKELLEFTEÅ - Vintergatan galleria - Sakkunnigintyg vid ombyggnad i fastighet med skyddsrum
HÖDER 7 UMEÅ - Ansökan om avveckling av skyddsrum i f.d. Televerksbyggnad
BOJAN 2 HAPARANDA - Kriminalvårdsanstalten - Ansökan om avveckling av skyddsrum

LINGONET 3 HAPARANDA - Garage enbostadshus - Avvecklingsbesiktning
SVALAN 1 BODEN - Rivning av affärshus inför nybygge - Avvecklingsbesiktning
TRASTEN 14 LULEÅ - Kontorshus - Sakkunnigintyg vid ombyggnad i fastighet med skyddsrum
HÖKEN 8 SKELLEFTEÅ - Äldreboende - Sakkunnigintyg vid ombyggnad i fastighet med skyddsrum
MOTVIKTEN 3 SKELLEFTEÅ - Industrihus - Sakkunnigintyg vid ombyggnad i fastighet med skyddsrum
HJORTEN 5 SKELLEFTEÅ - Galleria Arkaden - Sakkunnigintyg vid ombyggnad i fastighet med skyddsrum
ALHEM 1 SKELLEFTEÅ - Alhemsskolan - Ansökan om avveckling av skyddsrum vid rivning av byggnad
STADSÖN 14:7 PITEÅ - Annelundsgården - Intyg med skyddsrumsstatus vid ägarbyte
KONSULENTEN 6 LULEÅ - Furuparksskolan - Sakkunnigintyg vid ombyggnad i fastighet med skyddsrum
PORSÖN 1:405 LULEÅ - Luleå Tekniska Universitet Hus A - Sakkunnigintyg vid ombyggnad i fastighet med skyddsrum
PORSÖN 1:405 LULEÅ - Luleå Tekniska Universitet Hus D - Sakkunnigintyg vid ombyggnad i fastighet med skyddsrum
RÅTTAN 18 LULEÅ - G:a Posthuset - Sakkunnigintyg vid ombyggnad i fastighet med skyddsrum
STADSÖN 2:135 GAMMELSTAD - Lulebo Punktvägen 1 och 3 - Ansökan om avveckling av skyddsrum vid påbyggnad
STORHEDEN 1:48 LULEÅ - Luleå Renhållning - Avvecklingsbesiktning av skyddsrum
TJÄDERN 19 LULEÅ - Quality Hotel - Upprättande av iordningsställanderitning av skyddsrum
VARGEN 4 LULEÅ - Galärens bostadshus - Sakkunnigintyg vid ombyggnad i fastighet med skyddsrum
ÖRNÄSET 10:20 LULEÅ - Rödkallens Trygghetsboende - Sakkunnigintyg vid ombyggnad i fastighet med skyddsrum
HÄGGEN 3 PITEÅ - RAWI Affärshus - Ansökan om avveckling av skyddsrum vid rivning av fastighet
PORJUS 1:91 JOKKMOKK - Porjus skola - Avvecklingsbesiktning av skyddsrum
LODJURET 12 KALIX - Flerbostadshus - Anvisningar vid åtgärdande av besiktningsanmärkningar
BODEN 57:8 Stabsbyggnad Bodens Garnison- Stjärnhuset - Sakkunnigintyg vid ombyggnad av fastighet med skyddsrum
SVARTBYN 1:124 BODEN - Torpgärdsskolan - Anvisningar vid åtgärdande av besiktningsanmärkningar
HAREN 10 SKELLEFTEÅ - Arkaden galleria - Sakkunnigintyg vid ombyggnad av fastighet med skyddsrum

KONTROLLANSVARIG ENL PBL - 2013
ÖSTERMALM 6:16 LULEÅ- Om- och tillbyggnad Trafikverket (klart 2013)
BRÄNDÖN 17:8 LULEÅ - Nybyggnad av fritidshus
LIKSKÄR SANDÖN 7:1 LULEÅ - Nybyggnad av fritidshus
REVISORN 13 LULEÅ -Ombyggnad bostadslägenhet
RÅNEÅ 67:3 LULEÅ - Nybyggnad av enfamiljshus
BENSBYN 10:14 LULEÅ - Nybyggnad av fritidshus
HARADS 8:90 BODEN - Nybyggnad av fritidshus
BERGNÄSET 2:242 LULEÅ - Om- och tillbyggnad av enfamiljshus
TRANSPORTÖREN 4 LULEÅ - Nybyggnad av enfamiljshus
MOCKTRÄSK 1:3 BODEN - Nybyggnad av enfamiljshus
ERIKSBERG 1:8 - Nybyggnad av fritidshus
AVAN 24:7 LULEÅ - Om- och tillbyggnad av klubbstuga Avans SK
SUNDERBYN 26:51 - Nybyggnad av enfamiljshus
BIET (FD KUNGSFÅGELN) LULEÅ - Byte av hiss i kontorshus

2012
BODEN 52:2 - Centralskolan - Sakkunnigintyg vid rivning av byggnad och avveckling av skyddsrum
BIET 1 LULEÅ - Länsstyrelsen - Sakkunnigintyg installation nya luftintag och skyddsfilter i skyddsrum
OPERATÖREN 3 SKELLEFTEÅ - Coop Forum - Sakkunnigintyg kabel- och rörgenomföringar
LÄKAREN 1 KIRUNA - Ansökan om avveckling av skyddsrum < 20 m2
ÄLGEN 1 KIRUNA - Sameskolan - Sakkunnigintyg vid ombyggnad i fastighet med skyddsrum
VERDANDI 1 LULEÅ - Industrihus - Avvecklingsbesiktning av skyddsrum i fastighet med vattenskada
ASPEN 16 BODEN - Swedbank - Skyddsrumsintyg vid ombyggnad av gatunivå
UNDERHÅLLSBESIKTNINGAR av 15 skyddsrum i LULEÅ på uppdrag av MSB (efterbesiktningar hösten 2012)
UNDERHÅLLSBESIKTNINGAR av 15 skyddsrum i KIRUNA på uppdrag av MSB (efterbesiktningar hösten 2012)
SUNDERBY SJUKHUS - Tillsyn och sakkunnigintyg av 15 skyddsrum på Sundery Sjukhus
KONTROLLANSVARIG ENL PBL - Trafikverkets Regionkontor Östermalm 6:16 Luleå (pågående 2012)
KONTROLLANSVARIG ENL PBL - Tillbyggnad kontor Bodens Energi AB - Boden 57:12
SKYDDSRUMSPROJEKT - 2012
SÄVAST 10:97 - Avvecklingsbesiktning av skyddsrum
NORRMEJERIER LULEÅ - Avvecklingsbesiktning av skyddsrum vid Norrmejerier på Bergnäset
BODEN 52:2 - Centralskolan - Sakkunnigintyg vid ombyggnad i fastighet med skyddsrum
BILEN 22 LULEÅ - ICA Kvantum - Åtgärder efter besiktning av skyddsrum
RESEDAN 7-8 LULEÅ - Åtgärdande av anmärkningar efter kontrollbesiktning
SVANEN 4 LULEÅ - Sakkunnigintyg vid ombyggnad i fastighet med skyddsrum
HERTSÖN 11:749 - Sakkunnigintyg vid ombyggnad i fastighet med skyddsrum
HACKSPETTEN 25 LULEÅ - Sakkunnigintyg vid ombyggnad i fastighet med skyddsrum
BÄVERN 1 LULEÅ - Pontus Simhall - Sakkunnigintyg vid ombyggnad i fastighet med skyddsrum
BILEN 25 LULEÅ - GoodTech - Åtgärdsprogram vid ombyggnad i fastighet med skyddsrum
TJUREN 1 LULEÅ - Charlottendals förskola - Sakkunnigintyg vid ombyggnad i fastighet med skyddsrum
RUTVIK 10:24 LULEÅ - Rutviksskolan - Åtgärdsprogram vid ombyggnad i fastighet med skyddsrum
TOR 3 SKELLEFTEÅ - SKEBO - Sakkunnigintyg vid ombyggnad i fastighet med skyddsrum
KRAFTEN 11 UMEÅ - Bostadsföreningen HEDE - Sakkunnigintyg vid ombyggnad i fastighet med skyddsrum
LAVSKRIKAN 6 OCH 7 UMEÅ - Sakkunnigintyg vid ombyggnad i fastighet med skyddsrum
MJÄRDEN 1 HAPARANDA - Tullstationen E4 - Ansökan om avveckling - Avvecklingsåtgärder och slutintyg
BILEN 22 LULEÅ - ICA Kvantum - Besiktning och åtgärdande av skyddsrum
STORHEDEN 1:102 LULEÅ - Clas Ohlson - Sakkunnigintyg vid ombyggnad i fastighet med skyddsrum
FORELLEN 9 LULEÅ - Sakkunnigintyg vid ombyggnad i fastighet med skyddsrum

2011
UNDERHÅLLSBESIKTNINGAR av 7 skyddsrum i LULEÅ på uppdrag av MSB
KONTROLLANSVARIG ENL PBL - Rivning tankstation Bävern 3 Boden
KONTROLLANSVARIG ENL PBL - Nybyggnad sandmagasin vid snötipp Björsbyn 5:18 Luleå
SKYDDSRUMSPROJEKT - 2011
NORRVIDDEN LULEÅ - Besiktning av 13 skyddsrum vid försäljning av fastighetsbestånd
NORRHAMMARSKOLAN - UTSIKTEN 21 SKELLEFTEÅ - Sakkunnig vid ombyggnad i skyddsrum
STADSLIDEN 6:6 - AKADEMISKA HUS UMEÅ - Sakkunnigintyg rör- och kabelgenomföring
NOTVIKEN 100:1 LULEÅ - Sakkunnigintyg för avveckling vid rivning av byggnad
ÖSTERMALMSSKOLAN - UVEN 18 UMEÅ - Sakkunnigintyg kabelgenomföringar
RAKETSKOLAN - FORSKAREN 1, KIRUNA - Sakkunnig vid ombyggnad i skyddsrum
RÄFSAN 5 LULEÅ - Sakkunnig vid ombyggnad i fastighet med skyddsrum
CEDERN 17 BODEN - Sakkunnig vid ombyggnad i skyddsrum
UGGLAN 4 BODEN - Sakkunnigintyg rörgenomföring
SPARVEN 1 BODEN - Sakkunnigintyg vid ombyggnad i fastighet med skyddsrum
HJÄRPEN 4 UMEÅ - Sakkunnigintyg vid ombyggnad i fastighet med skyddsrum
FABRIKEN 1 SKELLEFTEÅ - Sakkunnigintyg vid produktionsavveckling
BODENS KOMMUN - Underhållsplanering skyddsrum
NEJLIKAN 17 LULEÅ - Sakkunnigintyg stambyte
HUGIN 4 UMEÅ - Sakkunnigintyg vid ombyggnad i fastighet med skyddsrum
LÄRKAN 10 SKELLEFTEÅ - Sakkunnigintyg vid avveckling av verksamhetsskydd
NEPTUNUS 5 SUNDSVALL - Sakkunnigintyg vid ombyggnad i fastighet med skyddsrum
FJÄLLRIPAN 1 UMEÅ - Sakkunnigintyg vid ombyggnad i fastighet med skyddsrum
JUNIBACKEN 35 SKELLEFTEÅ - Anvisningar för installation luftvärmepump i skyddsrum
SUNDSGÅRDEN 1 LULEÅ - Sakkunnigintyg vid ombyggnad i fastighet med skyddsrum
SVARTÖN 18:20 LULEÅ - Sakkunnigintyg vid ombyggnad i skyddsrum
CENTRALSKOLAN BODEN 52:2 - Sakkunnigintyg vid ombyggnad i fastighet med skyddsrum
VOLVO LASTVAGNAR BÖLEÅ 1:77 - Ansökan om avveckling vid rivning av byggnad

2010
UNDERHÅLLSBESIKTNINGAR av 30 skyddsrum i LULEÅ på uppdrag av MSB
AUGUSTBO 15 UMEÅ - Sakkunnigintyg vid åtgärd i skyddsrum
BRUNNSGÅRDEN 9 SKELLEFTEÅ - Sakkunnigintyg vid åtgärd i skyddsrum
REMODUL, LYCKSELE - Sakkunnig vid ombyggnad i skyddsrum
LOGEN 11 UMEÅ - Sakkunnigintyg vid åtgärd i skyddsrum
SVANEN 2 LULEÅ - Sakkunnigintyg vid åtgärd i skyddsrum
EKEN 8 SKELLEFTEÅ - Sakkunnigintyg vid åtgärd i skyddsrum
TURISTEN 7 LULEÅ - Åtgärdsprogram efter underhållsbesiktning
KALLKÄLLAN 8 LULEÅ - Sakkunnigintyg vid åtgärd i skyddsrum
DANSENS HUS - STADSÖN 9:3 PITEÅ - Sakkunnig vid ombyggnad i skyddsrum
NORRHAMMARSKOLAN - UTSIKTEN 21 SKELLEFTEÅ - Sakkunnig vid ombyggnad i skyddsrum
RIKSBYGGENS BRF - MYNTET SKELLEFTEÅ - Åtgärdsprogram efter besiktning
LANDSTINGSHUSET - VALROSSEN 7 LULEÅ - Sakkunnig vid ombyggnad i skyddsrum
LULEBO AB, LULEÅ - Anvisningar och checklista för planerat underhåll av skyddsrum
HÄGERN 11 LULEÅ - Sakkunnig vid ombyggnad i skyddsrum
REPARATÖREN 4 UMEÅ - Sakkunnigintyg vid ombyggnad i skyddsrum
PELIKANEN 12 LULEÅ - Åtgärdsprogram efter underhållsbesiktning
STORHEDEN 1:24 LULEÅ - Åtgärdsprogram efter underhållsbesiktning
KONSULENTEN 7 - ÖSTERGATAN 20, LULEÅ - Åtgärdsprogram efter underhållsbesiktning
MATARENGI 47:8 - HEMVÄRNSGATAN 11, ÖVERTORNEÅ - Åtgärdsprogram efter underhållsbesiktning
BOCKEN 8 LULEÅ - Sakkunnigintyg vid ombyggnad i skyddsrum
HARREN 16 LULEÅ - Åtgärdsprogram efter underhållsbesiktning
BERGNÄSET 2:52 LULEÅ - Åtgärdsprogram efter underhållsbesiktning
BÖLEÄNGSSKOLAN - SPARRISEN 30, UMEÅ - Sakkunnigintyg vid ombyggnad i skyddsrum
STORSJÖSKOLAN - HOLMSUND 2:48, UMEÅ - Sakkunnigintyg vid ombyggnad i skyddsrum
PRÄSTKRAGEN 18 SKELLEFTEÅ - Sakkunnigintyg vid ombyggnad i skyddsrum
SÖMMERSKAN 3 SKELLEFTEÅ - Sakkunnigintyg vid ombyggnad i skyddsrum
LÄKAREN 2 SKELLEFTEÅ - Sakkunnigintyg vid ombyggnad i skyddsrum
RAKETSKOLAN - FORSKAREN 1, KIRUNA - Sakkunnig vid ombyggnad i skyddsrum
ÖJEBYN 120:2 - BETONGMÄSTARNA PITEÅ - Åtgärdsprogram efter underhållsbesiktning

2009
UNDERHÅLLSBESIKTNINGAR av 19 skyddsrum i PITEÅ på uppdrag av MSB
UNDERHÅLLSBESIKTNINGAR av 17 skyddsrum i ÖVERTORNEÅ på uppdrag av MSB
UNDERHÅLLSBESIKTNINGAR av 11 skyddsrum i ÖVERKALIX på uppdrag av MSB
KOLBÄCKSSKOLAN, UMEÅ - Sakkunnig vid ombyggnad i skyddsrum
STADSÖN 2:135 LULEÅ - Sakkunnig vid åtgärdande av skyddsrum
SILVERTALLEN, SKELLEFTEÅ - Sakkunnig vid ombyggnad i skyddsrum
REMODUL, LYCKSELE - Sakkunnig vid ombyggnad i skyddsrum
O´LEARYS SPORTSBAR, UMEÅ - Sakkunnig vid ombyggnad i skyddsrum
AB JOKKMOKKSHUS - Sakkunnigintyg vid åtgärd i skyddsrum
HSB NORR, LULEÅ - Sakkunnig vid ombyggnad i skyddsrum
SKELLEFTEÅ KRAFT - Sakkunnig vid ombyggnad i skyddsrum
VÄRDSHUSET 16 KALIX - Sakkunnig vid ombyggnad i skyddsrum
MALMBERGSHUS 10 MALMBERGET - Sakkunnigintyg vid åtgärd i skyddsrum

2008
UNDERHÅLLSBESIKTNINGAR av 30 skyddsrum i PITEÅ på uppdrag av Räddningsverket
UNDERHÅLLSBESIKTNINGAR av 17 skyddsrum i ÖVERTORNEÅ på uppdrag av Räddningsverket
URSVIKSSKOLAN, SKELLEFTEÅ - Sakkunnig vid ombyggnad i skyddsrum
ANDEN 10 HAPARANDA - Besiktning av översvämmat skyddsrum
NÄKTERGALEN 7 GÄLLIVARE - Sakkunnigintyg vid åtgärd i skyddsrum
KALIX GALLERIA - Sakkunnig vid ombyggnad av fastighet med skyddsrum
HEIMDALL 12 SKELLEFTEÅ - Sakkunnig vid ombyggnad av fastighet med skyddsrum
KAROSSEN 4 SKELLEFTEÅ - Sakkunnigintyg vid ombyggnad i fastighet med skyddsrum
ORREN 10 LULEÅ - Sakkunnigintyg vid ombyggnad i fastighet med skyddsrum
HERTSÖN 12:130 LULEÅ - Sakkunnigintyg vid ombyggnad i fastighet med skyddsrum
SIRIUS 16 SKELLEFTEÅ - Sakkunnig vid ombyggnad av fastighet med skyddsrum
ODIN 12 UMEÅ - Sakkunnigintyg vid ombyggnad i fastighet med skyddsrum
STORMHATTEN 3 LYCKSELE - Sakkunnigintyg vid ombyggnad i fastighet med skyddsrum
LIDGÄRDET 3, SKELLEFTEÅ - Sakkunnigintyg vid ombyggnad i fastighet med skyddsrum
STADSHUSET, PITEÅ - Sakkunnig vid åtgärd i skyddsrum
DUVKULLAN 6, MALMBERGET - Sakkunnig vid åtgärd i skyddsrum
YXAN 2, LULEÅ - Sakkunnigintyg vid ombyggnad i fastighet med skyddsrum
ASK 41, SKELLEFTEÅ - Sakkunnig vid ombyggnad av fastighet med skyddsrum
ÖRNEN 14, SKELLEFTEÅ - Sakkunnig vid ombyggnad av fastighet med skyddsrum
VARGEN 2, SKELLEFTEÅ - Sakkunnig vid ombyggnad av fastighet med skyddsrum
SAMARITEN 3, GÄLLIVARE - Sakkunnigintyg vid ombyggnad i fastighet med skyddsrum
KAPLANSBORD 1:4, SKELLEFTEÅ - Sakkunnigintyg vid ombyggnad i fastighet med skyddsrum
ALDEBARAN 16, SKELLEFTEÅ - Sakkunnigintyg vid ombyggnad i fastighet med skyddsrum
RÄVEN 20, LULEÅ - Sakkunnig vid åtgärd i skyddsrum
JÄRNET 1 SAMT HÖKEN 3 OCH 4, GÄLLIVARE - Sakkunnig vid åtgärd i skyddsrum
PORJUS SKOLA, JOKKMOKK - Sakkunnig vid åtgärd i skyddsrum
FORELLEN 9, LULEÅ - Sakkunnig vid åtgärd i skyddsrum
KOLBÄCKSSKOLAN, UMEÅ - Sakkunnig vid ombyggnad av fastighet med skyddsrum
HALLEN 9, SKELLEFTEÅ - Sakkunnigintyg vid ombyggnad i fastighet med skyddsrum

2007
UNDERHÅLLSBESIKTNINGAR av 15 skyddsrum i KALIX på uppdrag av Räddningsverket
BUTIKEN 3, SKELLEFTEÅ - Sakkunnigintyg vid ombyggnad i fastighet med skyddsrum
GETEN 9, SKELLEFTEÅ - Sakkunnigintyg gällande ombyggnad av butikslokal
TALLEN 14, SKELLEFTEÅ - Skyddsrumssakkunnig vid renovering av vattenskada
TORPGÄRDAN 2:66, BODEN - Skyddsrumsbesiktning vid försäljning av fastighet
HAREN 10, SKELLEFTEÅ - Sakkunnigintyg gällande ombyggnad av butikslokal
NJORD 15, BODEN - Sakkunnigintyg vid ombyggnad i fastighet med skyddsrum
ANDERSTORPSGÅRDEN 3, SKELLEFTEÅ - Sakkunnigintyg vid ombyggnad i fastighet med skyddsrum
SAGA 3, UMEÅ - Skyddsrumssakkunnig vid ombyggnad i skyddsrum
KUNGSFÅGELN 5, LULEÅ - Sakkunnigintyg vid ombyggnad i fastighet med skyddsrum
EMBLA 20, SKELLEFTEÅ - Sakkunnigintyg vid ombyggnad i fastighet med skyddsrum
HEMÄNGSSKOLAN, LULEÅ - Sakkunnigintyg vid ombyggnad i fastighet med skyddsrum
LINDEN 5-6, SKELLEFTEÅ - Sakkunnigintyg vid ombyggnad i fastighet med skyddsrum
HARREN 14, LULEÅ - Sakkunnigintyg vid ombyggnad i fastighet med skyddsrum

2006/07
UNDERHÅLLSBESIKTNINGAR av 15 skyddsrum i BODEN på uppdrag av Räddningsverket

2006
HEIMDALL 12, SKELLEFTEÅ - Sakkunnigintyg vid ombyggnad till flerbostadshus
ODEN 9, SKELLEFTEÅ - Skyddsrumssakkunnig vid renovering av vattenskada
ORKESTERN 6, SKELLEFTEÅ - Sakkunnigintyg Klockarhöjdens servicehus

2005
BERGNÄSET 1:434, LULEÅ - Skyddsrumssakkunnig
------------------------------------------------------------------------------------------

2000
SSAB LULEÅ
Nybyggnad av masugn M3
- Filterhus vid Blåsmaskinanläggning
- Fältverkstad
- Traversbanor i stålverket
1999
BOLIDEN RÖNNSKÄR R+200
Nybyggnad av kopparsmältverk
- Elektrolysverk
- Flashugnsbyggnad
1998
TOULLUVAARA SKOLA OCH KYRKA, KIRUNA
Skyddsrumssakkunnig
FÖNSTERFABRIK, KALIX
Skyddsrumssakkunnig
BROGÅRDEN, LULEÅ GYMNASIEBY
Skyddsrumssakkunnig
ÄLDREBOENDE MALMUDDEN, LULEÅ
Skyddsrumssakkunnig
BRO ÖVER GC-VÄG Å VÄG 97, SÖDRA SUNDERBYN
Konstruktionsberäkningar vägbro BD 1848
BRO FÖR MOTIONSSPÅR Å VÄG E4, SÖDERHAMN
Konstruktionsberäkningar vägport X 924
BRO ÖVER GC-VÄG Å HOLMSUNDSVÄGEN, UMEÅ
Konstruktionsberäkningar vägbro AC 1695
LKAB KIRUNA
Traversutredning
BRO ÖVER KVARNBÄCKEN
Konstruktionsberäkningar vägbro BD 1851
KV. PAPEGOJAN, VÄSTERÅS
Nybyggnad av studentbostäder
LÄNSSTYRELSEN HUS E
Nybyggnad av hörsal Björnidet
1997
LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET HUS A
Skyddsrumssakkunnig
BRO ÖVER KUIVOBÄCKEN m.fl.
Konstruktionsberäkningar för fyra st järnvägsbroar
BRO ÖVER TRÄSKBÄCKEN m.fl.
Konstruktionsberäkningar för tre st järnvägsbroar
BROAR ÖVER DJUPÅN
Konstruktionsberäkningar vägbroar Z 1068 och Z 1069
SSAB LULEÅ
Nybyggnad av Kolinjektion
BRO ÖVER STAVERSÅN
Konstruktionsberäkningar vägbro Z 1070
KV. BROMSAREN NR 6, KIRUNA
Skyddsrumssakkunnig
1996
SUNDERBY SJUKHUS
Nybyggnad av länssjukhus
ÄLDREBOENDE KALLKÄLLAN, LULEÅ
Skyddsrumssakkunnig
ÄLVSBYHUS
Sakkunnighetsintyg
GYMNASIESKOLA ÖVERTORNEÅ
Skyddsrumssakkunnig
SÄVAST 8:238
Skyddsrumssakkunnig
PLANNJA LULEÅ
Ny stomme för plåtlyft
BIOENERGI LULEÅ
Nybyggnad av biopelletsverk
KV. HASPELN NR 4, KIRUNA
Skyddsrumssakkunnig
BRO ÖVER KULTRAN
Konstruktionsberäkningar vägbro AC 1673

1995 1994
SSAB LULEÅ
- Lossningsanläggning för pellets
- Förstärkning av befintlig 60 m stålskorsten

LKAB LULEÅ
Lossningsanläggning för pellets
NACKA STRAND, STOCKHOLM
Ombyggnad industrihus
1993
LKAB KIRUNA
Nybyggnad av Pelletsverk KK3
PLANNJA PLÅTMANUFAKTUR
Dim. av kranbanor för 2x12 ton travers
1992 - 1991
KV BYGGET, SKELLEFTEÅ
Nybyggnad av bostadsområde
KÅRHUSET, SKELLEFTEÅ
Nybyggnad av restaurang och bibliotek
1990 - 1989 ASSI PITEÅ
Dim. av kranbanor för 70 ton travers
BOLIDEN AITIK
Dim. av kranbanor för 8 ton travers
SHOPPING LULEÅ
Påbyggnad lägenheter
NACKA STRAND, STOCKHOLM
Nybyggnad av kontorshus
PARKERINGSHUS GÖTEBORG
Nybyggnad av parkeringshus i stål
KV SPRIDAREN LULEÅ
Nybyggnad av industrihus
1988
SSAB LULEÅ
Nybyggnad av stränggjutningsanläggning, Sträng 5
HÖGSKOLAN HUS E LULEÅ
Tillbyggnad
KV IBISEN NR 16, LULEÅ
Nybyggnad av kontorshus
1987
KÅRHUSET HÖGSKOLAN LULEÅ
Restaurang och bostäder
1985 - 1986
CENTEK LULEÅ
Kontorslokaler
KV GÖSEN LULEÅ
Nybyggnad bostäder

Skyddsrumsprojekt i Luleå AB

Spelmansvägen 8, 975 93 LULEÅ
Sweden

Kontakta oss

Telefon: 070 - 549 65 94
E-post: michael.ohgren@skyddsrum.nu

Get connected!

Facebook
Linked In
© 2015 Iyengarstudio