Kontrollansvarig enligt PBL

Kontrollansvarig enligt plan- och bygglagen, PBL (2010:900), skall vara certifierad enligt 10 kap. 9 § PBL.
Michael Öhgren är kontrollansvarig med certifieringsnummer RISE SC0626-11 med riksbehörighet och på kvalificerad nivå.

Certifieringen är uppdaterad och giltig t.o.m. 2026-02-14


Kontrollansvarig vid nybyggnadsprojekt innefattar

 • upprättande av kontrollplan
 • dokumentation att kontrollplanen följs och tillsyn att nödvändiga kontroller utförs
 • deltagande vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök
 • dokumentation (bilder och rapporter) av byggplatsbesök
 • utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden
 • underlag för byggnadsnämndens slutbesked

Michael Ö är kontrollansvarig vid följande pågående byggprojekt:

 • Alhamn 1:45 Luleå - nybyggnad fritidshus
 • Avan Stenudden 23 Luleå - om- och tillbyggnad enfamiljshus
 • Björsbyn 9:105 Luleå - nybyggnad av ridhus, personalbyggnad och stall
 • Mjöfjärden 1:42 Luleå - nybyggnad av fritidshus KBT
 • Risslan 1 Luleå - nybyggnad av Hållbarhetshus Lumire
 • Rörbäcken 1:48 Råneå - nybyggnad av fritidshus
 • Stadsön 2:112 Gammelstad - om- och tillbyggnad enfamiljshus KBT
 • Sundom 7:65 Luleå - nybyggnad av enfamiljshus Älvsbyhus
 • Sävast 23:342 Boden - nybyggnad av enfamiljshus med garage KBT
 • Transportören 18 Luleå - nybyggnad av gårdshus SW Byggtjänst AB

Michael Ö har följande avslutade byggprojekt som kontrollansvarig:

 • Alvik 19:9 Luleå - ombyggnad av bostadshus
 • Antnäs 22:10 Luleå - nybyggnad av enfamiljshus Norrhuset
 • Avan 24:7 Luleå - om- och tillbyggnad av klubbhus Avans SK
 • Avan 1:58 Luleå - nybyggnad av platsbyggt fritidshus
 • Antnäs 9:19 Kallaxön Luleå - nybyggnad av platsbyggt fritidshus
 • Banmästaren 6 Luleå - nybyggnad av balkonger på flerbostadshus
 • Bensbyn 2:107 Luleå - nybyggnad av enfamiljshus Vittjärvshus
 • Bensbyn 2:106 Luleå - nybyggnad av enfamiljshus Norrhus
 • Bensbyn 6:66 Luleå - nybyggnad av enfamiljshus Villa Varm
 • Bensbyn 8:107 Luleå - nybyggnad av enfamiljshus Mammuthus
 • Bensbyn 10:14 Luleå - nybyggnad av platsbyggt fritidshus
 • Bensbyn 11:56 Luleå - nybyggnad av enfamiljshus Myresjöhus
 • Bensbyn 11:65 Luleå - nybyggnad av platsbyggt bostadshus
 • Bergnäset 2:163 Luleå - om- och tillbyggnad av enfamiljshus
 • Bergnäset 2:242 Luleå - tillbyggnad av platsbyggt enfamiljshus MILA
 • Biet (fd Kungsfågeln) Luleå - rivning och installation av hiss
 • Björsbyn 1:143 Luleå - nybyggnad av enfamiljshus Vittjärvshus
 • Björsbyn 1:149 Luleå - nybyggnad av enfamiljshus KBT
 • Björsbyn 1:156 Luleå - nybyggnad av enfamiljshus MammuttiHirsi
 • Björsbyn 1:171 Luleå - nybyggnad av enfamiljshus KBT
 • Björsbyn 1:204 Luleå - nybyggnad av enfamiljshus Älvsbyhus
 • Björsbyn 1:213 Luleå - nybyggnad av enfamiljshus Vittjärvshus
 • Björsbyn 1:216 Luleå - nybyggnad av enfamiljshus Muurametalot
 • Björsbyn 1:219 Luleå - nybyggnad av enfamiljshus KBT
 • Björsbyn 1:198 Luleå - nybyggnad av platsbyggt enfamiljshus
 • Björsbyn 1:236 Luleå - nybyggnad av platsbyggt enfamiljshus
 • Björsbyn 1:325 Luleå - nybyggnad av enfamiljshus Vittjärvshus
 • Björsbyn 1:338 Luleå - nybyggnad av platsbyggt bostadshus
 • Björsbyn 8 :65 Luleå - nybyggnad av enfamiljshus Mammuthus
 • Björsbyn 9:118 Luleå - nybyggnad av enfamiljshus KBT
 • Björsbyn 5:18 Luleå - nybyggnad av stålhall/sandmagasin
 • Boden 57:12 - tillbyggnad kontorshus Boden Energi
 • Boden 58:22 - nybyggnad av enfamiljshus Älvsbyhus
 • Brändön 17:8 Luleå - nybyggnad av platsbyggt fritidshus
 • Brändön 6:20 Luleå - nybyggnad av fritidshus
 • Bävern 3 Boden - rivning tankstation ST1
 • Eriksberg 1:8 Luleå - nybyggnad av platsbyggt fritidshus KBT
 • Ersnäs 17:22 Luleå - nybyggnad av enfamiljshus
 • Ersnäs 21:10 Luleå - nybyggnad av fritidshus SW Byggtjänst
 • Gripen 12 Luleå - tillbyggnad gårdshus
 • Hackspetten 25 Luleå - ombyggnad kontor och byte av hiss
 • Hermelinen 14 Luleå - rivning och installation av ny hiss i flerbostadshus
 • Kallax 1:177 Luleå - nybyggnad av fritidshus KBT
 • Kallax 7:20 Luleå - nybyggnad av enfamiljshus Älvsbyhus
 • Klöverträsk 1:23 Luleå - nybyggnad av tankstation
 • Kåbdalis 2:92 Jokkmokk - nybyggnad av fritidshus
 • Kåbdalis 2:118 Jokkmokk - tillbyggnad av fritidshus
 • Mockträsk 1:3 Boden - nybyggnad av platsbyggt enfamiljshus KBT
 • Måttsund 8:25 Luleå - nybyggnad av Vittjärvshus
 • Måttsund 8:26 Luleå - nybyggnad av enfamiljshus Villa Varm
 • Måttsund 17:17 Luleå - nybyggnad av enfamiljshus Lapplands Bygg & VVS
 • Oxeln 5 Luleå - tillbyggnad lägenhet i flerbostadshus
 • Prästholm 11:39 Råneå - nybyggnad av platsbyggt enfamiljshus
 • Revisorn 10 Luleå - ombyggnad av lägenheter i flerbostadshus
 • Revisorn 13 Luleå - ombyggnad av kontor till bostadslägenhet
 • Råneå 67:3 Luleå - nybyggnad av enfamlijshus Älvsbyhus
 • Sandön 7:1 Luleå - nybyggnad av platsbyggt fritidshus
 • Stadium Outlet Luleå - tillbyggnad entresolbjälklag
 • Storseglet 5 Luleå - om- och tillbyggnad enfamiljshus
 • Sunderbyn 19:12 Luleå - om- och tillbyggnad bostadshus MILA Bygg
 • Sunderbyn 22:20 Luleå - om- och tillbyggnad bostadshus MILA Bygg
 • Sunderbyn 26:51 Luleå - nybyggnad av platsbyggt enfamiljshus MILA
 • Sundom 8:27 Luleå - nybyggnad av fritidshus Vittjärvshus
 • Sälgen 10 Luleå - nybyggnad av gårdshus
 • Sävast 23:294 Boden - nybyggnad enfamiljshus Vittjärvshus
 • Sävast 8:301 Boden - nybyggnad av platsbyggt enfamiljshus
 • Transportören 4 Luleå - nybyggnad av enfamiljshus KBT
 • Unbyn 14:2 Boden - nybyggnad av enfamiljshus Vittjärvshus
 • Vallen 6:24 Kalix - nybyggnad av enfamiljshus TI Trä & Bygg
 • Ängdalsro 1:30 Luleå - nybyggnad fritidshus KBT
 • Östermalm 6:16 Luleå - om- och tillbyggnad av kontorshus Trafikverket

Skyddsrumsprojekt i Luleå AB

Spelmansvägen 8, 975 93 LULEÅ
Sweden

Kontakta oss

Telefon: 070 - 549 65 94
E-post: michael.ohgren@skyddsrum.nu

Get connected!

Facebook
Linked In
© 2015 Iyengarstudio